فراصوت تجهیز ایرانیان

هر آنچه از التراسونیک می خواهید…

بررسی اثر عملیات پیرسازی بر شکل‌پذیری آلیاژهای آلومینیوم Al2024 رسوب سختی

دکتر وحید فرتاش‌وند, مقالات