فراصوت تجهیز ایرانیان

هر آنچه از التراسونیک می خواهید…

بررسی کاربرد امواج التراسونیک در انتقال پودر

دکتر رضوان عابدینی, دکتر وحید فرتاش‌وند, مقالات