فراصوت تجهیز ایرانیان

هر آنچه از التراسونیک می خواهید…

خرابی پیزوالکتریک‌ها

شکست پیزوالکتریک‌ها

پیزوالکتریک در عمل یک ماده خام سرامیکی فشرده می‌باشد. اعمال ضربه به پیزوالکتریک ها با توجه به خاصیت شکنندگی آن موجب لب پریدگی، ترک برداشتن و یا خورد شدن آن می‌گردد. ضربات مکانیکی با دامنه زیاد به اجزای ارتعاشی (مانند هورن) نیز ممکن است به پیزوالکتریک منتقل شده و باعث شکست آن درون ترنسدیوسرهای اولتراسونیک گردند.

دي‌پلاريزاسيون (Depolarization)

 

یکی از دلایل مهم خرابی پیزوالکتریک‌ها دیپلاریزاسیون آن ها می‌باشد. بايد بسيار مراقب بود که در هنگام جابه‌جايي يا عملکرد، پيزوالکتريک دي‌پلاريزه نشود. در غير اينصورت ممکن است قسمتي يا حتي تمام خواص پيزوالکتريک از بين برود. دي‌پلاريزاسيون مي‌تواند به سه شکل مکانيکي، الکتريکي و حرارتي صورت پذيرد.

دي‌پلاريزاسيون الکتريکي (Electrical Depolarization)

قرار دادن يک قطعه پيزوالکتريک در معرض يک ميدان الکتريکي قوي با پلاريته عکس پيزوالکتريک، آن را دي‌پلاريزه مي‌کند. شدت ميدان الکتريکي لازم براي اين کار به نوع ماده پیزوالکتریک، مدت زمان و دمای قرار گرفتن پیزوالکتریک در میدان بستگي دارد. اين مقدار براي ميدان‌هاي استاتيکي، بين 20 تا 50 ولت بر ميليمتر و براي ميدان متناوب 500 تا 1000 ولت بر ميليمتر است. ميدان متناوب نيز تنها در نيم‌سيکلي که پلاريته آن عکس پلاريته پيزوالکتریک مي‌شود، اثر مخرب دارد.

دي‌پلاريزاسيون مکانيکي (Mechanical Depolarization)

دي‌پلاريزه‌ مکانیکی هنگامی اتفاق مي‌افتد که تنش اعمالي به ماده، به حد کافي زياد باشد، که باعث آشفتگي در جهت‌گيري نواحي ويس شده و درنتيجه هم‌جهت شدگي دو‌قطبی‌ها را از بين ببرد. حد مجاز تنش مکانيکي براي جلوگيري از اين حالت، بستگي به جنس و کيفيت ماده دارد.

 دي‌پلاريزاسيون حرارتي (Thermal Depolarization)

اگر ماده پيزوالکتريک تا نقطه کيوري خود گرم شود، نواحي ويس کاملا از هم پاشيده شده و قطعه به طور کامل دي‌پلاريزه مي‌شود. بنابراين تنها در صورتي پيزوالکتريک براي مدت طولاني خواص خود را حفظ مي‌کند که دماي عملکرد آن به اندازه کافي پايين‌تر از اين نقطه بحراني باشد. منطقه دمايي ايمني براي کار بين دماي صفر تا نصف دماي کيوري است.

 

شرکت فراصوت تجهیز ایرانیان فروشنده انواع پیزوالکتریک اروپایی و چینی می‌باشد. با داشتن تجهیزات تست پیزو (Impedance Analyzer)، عملکرد آن‌ها در ابتدای کار و یا در دوره عمر کاری می‌تواند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مشتریان محترم و محققین عزیز برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق راه‌های ارتباطی با شرکت تماس حاصل فرمایید.