فراصوت تجهیز ایرانیان

هر آنچه از التراسونیک می خواهید…

دلايل اثرگذاري ارتعاشات التراسونيک در فرآيندهاي شکل دهي

به منظور بررسی اثر اعمال ارتعاشات مافوق صوت در فرآیندهای شکل‌دهی لازم است در کنار مشاهده­ها و پدیده‌های ماکروسکوپی، به بررسی مکانیزم‌ها و پدیده‌هایی که به واسطه اعمال ارتعاشات مافوق­صوت در رفتار مواد بوجود می‌آید نیز پرداخته شود. اغلب پدیده‌ها و مکانیزم‌های بیان شده در قالب فرضیه‌هایی می‌باشند که از مشاهدات ماکروسکوپی برگرفته شده‌اند. دلیل این امر، عدم امکانپذیری بررسی میکروسکوپی و میکروساختاری ماده حین تغییر‌شکل به کمک ارتعاشات مافوق­صوت می‌باشد.

براساس مطالعه­های آبرامو، شکل‌دهی مافوق­صوت فلزات به تاثیرات فیزیکی ارتعاش بر حجم و سطح فلز تحت عملیات وابسته است. دامنه این اثرات گسترده است و شامل جذب انرژی، ایجاد نابجایی‌ها و تغییرشکل پلاستیک، نفوذ، ایجاد حرارت، تبدیل فاز، خستگی و تغییر در اصطکاک سطح می‌باشند. در این بین برخی تاثیر ارتعاشات بر رفتار پلاستیک ماده را ناچیز انگاشته و تنها بر برهم نهی تنش‌های استاتیک حاصل از شکل‌دهی و مافوق­صوت در کاهش نیروهای استاتیک تغییر شکل تاکید دارند.

تئوری “برهم نهی تنش‌ها” می‌گوید با اعمال ارتعاشات مافوق­صوت حین شکل‌دهی، تنش‌های مافوق‌صوت به تنش‌های استاتیک اضافه می‌گردند و برهم نهی این دو اتفاق می‌افتد. این فرضیه تاکید می‌نماید که رفتار پلاستیک ماده به واسطه اعمال ارتعاشات مافوق­صوت تغییر نمی‌کند، بلکه کاهش تنش سیلان ماده تنها به دلیل جمع آثار تنش‌های استاتیک و مافوق صوت ایجاد می­شود. برخی از محققان از قبیل کریستوفی، نویل (Nevil) و بروتزن (Brotzen)، سانسومه، پولمن و لهفلدت بر این فرضیه تاکید دارند. 

در فرضیه “ایجاد و تحرک نابجایی‌ها” می‌توان بیان داشت، نابجایی‌هایی که حین تغییرشکل به موانع برخورد می‌نمایند، می‌توانند توسط میدان مافوق­صوت فعال گردند، که این به عنوان پدیده کاهش تنش تسلیم یا نرم‌شوندگی آکوستیکی شناخته می‌شود. قابلیت تحرک نابجایی‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر میدان مافوق­صوت افزایش می‌یابد و مقاومت کمتری از طرف موانع مشاهده می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که اعمال ارتعاش مافوق­صوت موجب افزایش چگالی نابجایی‌ها و تمرکز عیب‌های نقطه‌ای می‌گردد. براساس این فرضیه، اعمال میدان آکوستیک مافوق صوت موجب افزایش چگالی نابجایی­ها از طریق کاهش تنش برشی در سیستم لغزش و نیز تسهیل در حرکت نابجایی­ها می‌گردد.

فرضیه افزایش دمای موضعی بیان می‌دارد با اعمال ارتعاشات مافوق­صوت، انرژی آکوستیک توسط عیوب در ساختار کریستالی فلزات جذب شده و آثار حرارت ناشی از اتلاف انرژی در ماده موجب افزایش دمای موضعی در موقعیت‌های میکروسکوپی مانند مرزدانه‌ها، عیب‌های کریستالی و نابجایی‌ها می‌شوند. در نتیجه این مساله، تسهیل حرکت نابجایی‌ها از موانع حین تغییر شکل و کاهش تنش سیلان ماده را در پی دارد.